No

Nama Jabatan

1.

 

Dra. Siti Hadijah, S.H.

NIP. 19630814.199303.2.004

 

Panitera

2.

 

Yusmidawarni Daulay, S.H.

NIP. 19800126.200212.2.002

 

Panitera Muda Hukum 

3.

 

Samsiyanto, S.H.I.

NIP. 19660627.199203.1.004

 

Panitera Muda Gugatan

4.

 

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

NIP. 19851102.200912.1.006

 

Panitera Muda Permohonan

*klik gambar untuk melihat profil pegawai

  • duka-cita-ayah-junaidi.jpg
  • duka-cita-mertua-pak-taufik.jpg